Praktyki dla studentów

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego studiujących na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wydziału Zarządzania studiujących na kierunku Rachunkowość oraz Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej do odbycia miesięcznych obligatoryjnych praktyk studenckich.

Szczegóły w ogłoszeniu:

Młodszy Asystent Biegłego Rewidenta/Pomoc księgowego