Kolejna spółka giełdowa wybrała KPW Audyt Sp. z o.o.

Bardzo miło jest nam poinformować, że kolejna spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zdecydowała się na współpracę z Grupą KPW. 

Usługę badania i przeglądu śródrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019-2020. 
dla Starhedge S.A. przeprowadzi KPW Audyt Sp. z o.o.

13 września 2019