Kolejna spółka giełdowa wybrała KPW Audyt Sp. z o.o.

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że kolejna spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie zdecydowała się na współpracę z Grupą KPW. 

Usługę badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018-2019
dla IMS Spółka Akcyjna przeprowadzi KPW Audyt Sp. z o.o.

19 marca 2018