Miasto Stołeczne Warszawa dołącza do bazy klientów Grupy KPW

W ostatnich dniach rozstrzygnięty został przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2018-2020.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż zwycięską ofertę złożyło konsorcjum składające się ze spółek KPW Audyt Sp. z o.o. oraz Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.

28 listopada 2018