Doświadczenie

Grupa KPW od początku swej działalności świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu audytu, rachunkowości oraz doradztwa ekonomicznego dla klientów z terenu całej Polski. Z roku na rok rozbudowujemy zakres realizowanych zleceń, kierując się oczekiwaniami naszych partnerów. Posiadamy bogate doświadczenie w:

 • badaniu sprawozdań finansowych – jednostkowych jak i skonsolidowanych, w pełnym spektrum zakresów działalności oraz form organizacyjnych,
 • usługach audytorskich projektów w zakresie wykorzystania środków współfinansowanych lub finansowanych ze środków publicznych,
 • prowadzeniu audytów wewnętrznych,
 • czynnościach rewizyjnych związanych z łączeniem i podziałem Spółek, dotyczących przekształceń oraz innych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych,
 • obsłudze księgowej (w tym kadry i płace) wszelkich form prawnych i organizacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu komputerowego, prowadzonej przez wysoko wykwalifikowany zespół naszego Departamenty Księgowości przy wsparciu merytorycznym zatrudnionych w Spółce Biegłych Rewidentów,
 • weryfikacji klientów pod kątem możliwości udzielenia limitu kredytu kupieckiego,
 • monitoringu i windykacji należności,
 • obsłudze i doradztwie prawnym realizowanym we współpracy z zespołem doświadczonych Radców Prawnych,
  wykonywaniu ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • doradztwie w zakresie rachunkowości, finansów oraz podatków,
 • doradztwie i wdrożeniu w zakresie informatyzacji procesów księgowych i finansowych,
 • wycenie przedsiębiorstw,
 • tworzeniu biznesplanów,
 • oraz innych usług wykonywanych na zlecenie klientów, zgodne z zakresem działalności naszych podmiotów.