Nasi klienci

Dynamiczny rozwój naszej firmy powoduje, iż z każdym kolejnym rokiem znacząco poszerza się grono jednostek, które skorzystały z naszych usług. Wśród klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem znajdują się jednostki z szeregu branż, między innymi:

 • gospodarka komunalna
 • energetyka
 • energetyka cieplna
 • jednostki lecznicze
 • farmacja
 • spółdzielnie mieszkaniowe i TBS
 • transport publiczny
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • gospodarka leśna
 • wyższe uczelnie
 • instytuty naukowe
 • kultura i sztuka
 • media
 • uzdrowiska
 • motoryzacja
 • sport zawodowy
 • produkcja rolna
 • finanse