O nas

Jako pierwsza, założona została w 2010 roku, Spółka KPW Audytor, która specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, audytach zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostałych usługach realizowanych przez biegłych rewidentów. Przez te lata przeprowadziliśmy setki badań sprawozdań finansowych i audytów na terenie całej Polski, istotnie ugruntowując swoją pozycję na rynku.

 

W roku 2012 założona została Spółka KPW Księgowość, oferująca usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac. Siłą zespołu jest wieloletnie doświadczenie w obsłudze całego spektrum funkcjonujących na naszym rynku form organizacyjnych prowadzonych działalności i stosowanych form ewidencji i rozliczeń podatkowych

 

W roku 2013 powstała Spółka KPW Finanse, której podstawowym zadaniem jest wsparcie dla klientów biznesowych w zakresie pozyskania finansowania dla bieżącej działalności gospodarczej jak i pojawiających się potrzeb inwestycyjnych oraz monitoring i windykacja należności. Od początku swej działalności KPW Finanse świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego i podatkowego.

 

Od 2017 roku funkcjonuje Spółka KPW Audyt, której zadaniem jest przegląd i badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Zarówno KPW Audytor Sp. z o.o. jak i KPW Audyt Sp. z o.o. są podmiotami wpisanymi na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Sprawozdania z przejrzystości:

 

 

Obecnie Grupę KPW tworzą cztery podmioty:

KPW Audytor Sp. z o.o. audyt i badanie sprawozdań finansowych
KPW Audyt Sp. z o.o. przegląd i badanie sprawozdań finansowych jzp
KPW Księgowość Sp. z o.o. prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadry, płace
KPW Finanse Sp. z o.o. doradztwo biznesowe, monitoring i windykacja należności