Raport z przejrzystości działania

W dniu 29 kwietnia 2019 r. został sporządzony raport z przejrzystości działania KPW Audyt Sp. z o.o., dostępny w zakładce o nas.

30 kwietnia 2019