Sprawozdanie z Przejrzystości

27 kwietnia 2020 roku spółka KPW Audyt Sp. z o.o. sporządziła sprawozdanie z przejrzystości działania za rok obrotowy 2019.

Poniżej załączamy plik z niniejszym sprawozdaniem. 

Sprawozdanie z przejrzystości 27042020

27 kwietnia 2020