Szkolenie wewnętrzne

Starając się ciągle podnosić swoje kwalifikacje, Zarząd KPW zorganizował w dniu 20 grudnia 2019 roku szkolenie wewnętrzne dla pracowników i osób współpracujących z naszą Grupą. Serdecznie dziękujemy Biegłemu Rewidentowi – dr Jarosławowi Stefaniakowi oraz Aplikantowi na Biegłego Rewidenta – Pani Aleksandrze Wieczorek za przeprowadzenie niniejszego szkolenia i przekazaną wiedzę.

10 stycznia 2020