SZKOLENIE WEWNĘTRZNE

20 grudnia 2019 roku Grupa KPW przeprowadza szkolenie wewnętrzne dla pracowników i osób współpracujących z  jednostką. Niniejsze szkolenie będzie dotyczyło Dokumentowania Procesu Badania Sprawozdań Finansowych i przeprowadzi je Biegły Rewident – dr Jarosław Stefaniak wraz z Aplikantem na Biegłego Rewidenta – Aleksandrą Wieczorek.

4 grudnia 2019