Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe może być i jest realizowane na wielu płaszczyznach. Często – oprócz sfery dotyczącej bezpośredniego rozwoju biznesu – obejmuje także zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, restrukturyzację oraz zmianę funkcjonowania modelu biznesowego od strony formalno-prawnej, a także struktury organizacyjnej.

W naszym zespole posiadamy osoby o wieloletnim doświadczeniu na stanowiskach zarówno zarządczych jak i menadżerskich w firmach z różnorodnych branż, stąd też możemy zaoferować Państwu kompleksową usługę realizowaną przez profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów.

Wśród najistotniejszych elementów wsparcia biznesowego należy wymienić:

  • pozyskiwanie kapitału;
  • optymalizacja procesów biznesowych;
  • wsparcie zarządzania sprzedażą.

W ramach procesu związanego z pozyskiwaniem kapitału na funkcjonowanie i rozwój firmy, wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenie, wybierzemy dla Państwa najlepsze z możliwych rozwiązań – optymalnie dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstwa. Wśród możliwych opcji należy wyróżnić:

  • pozyskanie finansowania bankowego;
  • pozyskanie inwestora zewnętrznego;
  • emisję akcji na Newconnect;
  • wewnętrzną restrukturyzację finansową.

Optymalizacja procesów biznesowych – procesy biznesowe są realizowane we wszystkich przedsiębiorstwach. Nie wszędzie jednak zostały kompleksowo rozpoznane, dokładnie opisane i poddane optymalizacji. Modelowanie i poprawianie procesów biznesowych odbywa się najczęściej w okresach, gdy organizacja zmienia się w istotny sposób np. wdraża nowe systemy informatyczne, lub dynamicznie się rozwija.

Zakres usługi uzależniony jest od potrzeb klienta – może obejmować od mapowania procesów oraz znalezienia obszarów, które można i należy doskonalić, aż po pełne wdrożenie szczegółowo opisanych rozwiązań.
Optymalizacja procesów biznesowych to usługa, która zapewnia najlepsze wykorzystanie tego, czym dysponuje przedsiębiorstwo, czyli swoich zasobów. Takie działanie przekłada się na poprawienie rentowności, wzrost potencjału intelektualnego, poprawę efektywności produkcji i jakość usług świadczonych przez firmę.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w każdej firmie istnieje wiele możliwości usprawnień. Przecież jeżeli w branży, w której działa optymalizowane przedsiębiorstwo istnieją inne podmioty, które radzą sobie lepiej, osiągają lepsze rezultaty ekonomiczne, to jest to najlepsze potwierdzenie powyższej tezy.

Wsparcie procesu zarządzania sprzedażą – w ramach realizacji tej części usługi staramy się dopasować istniejące w organizacji struktury sprzedaży do najlepszych praktyk w sposobie organizacji, kontrolowania efektywności, jak również układania oferty cenowej i optymalizacji kosztów. Ponadto, analizujemy jakość obsługi klienta, skuteczność podejmowanych działań przez zespół sprzedażowy, oraz jakość prowadzonych działań marketingowych.

Na zakończenie procesu sporządzamy raport, w którym wskazujemy obszary, w których w naszej ocenie znajduje się niewykorzystany potencjał do wzrostu. Zewnętrzne niezależne spojrzenie na zachodzące w organizacji procesy pozwala odkryć nowe, potencjalne ścieżki rozwoju, które mogą stać się w przyszłości motorem do uzyskania przewagi konkurencyjnej w obszarze funkcjonowania organizacji.

Oferowane przez nas doradztwo biznesowe ma na celu wsparcie przedsiębiorców w podejmowaniu trafnych decyzji, związanych z rozwojem ich firm. Wszystkie projekty przygotowujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę działalności Klienta dotyczącą wielkości jednostki, branży, oferowanych produktów czy usług, a także wielkości przedsiębiorstwa. Oferujemy profesjonalne podejście do tematu, doświadczenie i rozsądne ceny.