Due Diligence

Due diligence oznacza poddanie jednostki wielopłaszczyznowej analizie pod względem jej kondycji finansowej, prawnej i podatkowej. Due diligence przeprowadza się w przypadku fuzji, przejęcia lub wydzielenia bądź sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Celem procedury jest określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową. Zakres due diligence zależy od specyfiki badanej jednostki.

Usługi due diligence realizowane są przez wyspecjalizowany zespół składający się głównie z doświadczonych biegłych rewidentów, którzy posiadają niezbędną wiedzę z zakresu prawa bilansowego podatkowego, handlowego oraz z innych obszarów pozwalającą na szczegółowe określenie ryzyka jakie niesie ze sobą planowana transakcja.