Kontrola i audyt wewnętrzny

Niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki jest wdrożony system kontroli wewnętrznej. Prawidłowy system kontroli wewnętrznej nie tylko pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości oraz nadużyć w firmie, ale przede wszystkim pozwala na ograniczenia ryzyka związanego z nieprawidłowościami.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

  • realizacji usługi audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
  • doradztwa przy tworzeniu odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej w tym określenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować w jednostce;
  • weryfikacje istniejących procedur kontroli wewnętrznej oraz wskazania nieprawidłowości jakie występują w już obowiązujących jednostkę procedurach związanych z kontrolą wewnętrzną.