Monitoring należności

Weryfikacja klienta oraz przyznanie indywidualnego limitu kredytu kupieckiego w naszej ocenie stanowią kluczowy aspekt w zakresie bezproblemowego spływu należności. Jednakże, aby proces ten był przez cały czas nadzorowany i nie występowały nieprzewidziane problemy z odzyskaniem należnych przedsiębiorstwu środków pieniężnych, proponujemy wdrożenie usługi monitoringu należności, która stanowi doskonałe uzupełnienie wcześnie opisywanego procesu weryfikacji klienta.

W naszej ocenie, skuteczne wdrożenie obu tych procesów, pozwala w ponad 95% przypadków wyeliminować konieczność faktycznej windykacji należności.

Monitoring należności opiera się na usystematyzowanym procesie bieżącego nadzorowania spływu należności klientów poprzez wykonywanie z góry zaplanowanych połączeń telefonicznych oraz wysyłaniu przypominających o zbliżających się płatnościach SMS-ów i maili. Oczywiście mają one charakter kontaktów prewencyjnych, które z jednej strony istotnie ograniczają ryzyko opóźnień w płatnościach w z drugiej strony znacznie wspierają działania handlowe.

Oczywiście szczegółowe określenie przebiegu takich rozmów jak i treści korespondencji odbywa się w ścisłym porozumieniu z klientem.

Stosowane przez nas narzędzia:

  • telefon prewencyjny – wykonywany jest 1 dzień przed terminem płatności mający na celu przypomnienie dłużnikowi o zbliżającym się dniu zapłaty;
  • wiadomości e-mailowe wysyłane do dłużników;
  • wiadomości SMS-owe wysyłane do dłużników;
  • stały monitoring telefoniczny.